Firma

Szkolenia

Rekrutacja Kadr

Doradztwo Personalne i Konsulting

Budowanie Wizerunku Polityka

Zostań TOP Managerem

Referencje

Sala konferencyjna
Szkolenia zamknięte
Szkolenia otwarte
Szkolenia zamknięte

Szkolenia zamknięte kierujemy do firm zainteresowanych systematycznym podnoszeniem kwalifikacji własnego personelu - w szerokim zakresie kompetencji - z możliwością planowania oraz monitorowania jego rozwoju. Szkolenia zamknięte przygotowywane są indywidualnie dla każdego Klienta, uwzględniając zarówno specyfikę jego działania, jak też i wewnętrznej organizacji firmy. Dają one możliwość ułożenia indywidualnego programu szkoleniowo-warsztatowego, przygotowania sesji w wybranych szczegółowo tematach, poprzedzonych dokładną analizą potrzeb, jak również wyboru miejsca oraz warunków do przeprowadzenia zajęć.


Ramowe propozycje szkoleń (szczegółowy projekt oraz zagadnienia szkoleniowe są każdorazowo indywidualnie uzgadniane z Klientem):

               Merchandising
               Zarządzanie Sprzedażą
               Techniki Sprzedaży (podstawowe i zaawansowane)
               Strategia Sprzedaży
               Obsługa Klienta
               Budowanie Zespołu
               Efektywne Zarządzanie Zespołem i Motywowanie
               Komunikacja - podstawy
               Techniki Komunikacji w Zespole
               Zaawansowane Techniki Komunikacji i Wywierania Wpływu
               Negocjacje (z elementami manipulacji)
               Negocjacje Zaawansowane
               Techniki Prezentacji i Autoprezentacja
               Skuteczny Menedżer
               Organizacja Czasu Pracy
               Coaching i Mentoring

 
Copyright 2001-2014 rz-consulting.pl