Firma

Szkolenia

Rekrutacja Kadr

Doradztwo Personalne i Konsulting

Budowanie Wizerunku Polityka

Zostań TOP Managerem

Referencje

Sala konferencyjna
Rekrutacja Kadr
 

Firma RZ Consulting zajmuje się również naborem kadr. Poprawnie i rzetelnie przeprowadzona selekcja, dająca w konsekwencji możliwość zatrudnienia pracownika w pełni odpowiadającego potrzebom organizacji, potwierdza zasadność poniesionych przez firmę kosztów. Dlatego też proces rekrutacyjno-selekcyjny w naszym rozumieniu zawsze wymaga indywidualnego podejścia oraz bardzo dobrego przygotowania. Proces zatrudnienia nowego pracownika to nie tylko jego wybór, to również umiejętne wprowadzenie go do firmy, przekazanie mu niezbędnych informacji wstępnych oraz przedstawienie elementów struktury i kultury organizacji.


Nasze usługi rekrutacyjno-selekcyjne opierają się na następujących założeniach:budujemy efektywne procesy pozyskiwania nowych pracowników odnoszące się  do kompetencji zawodowych oraz posiadanego doświadczenia kandydatów;

 


ustalamy z Klientem szczegółowe oczekiwania wobec przyszłego pracownika;gromadzimy i selekcjonujemy przychodzące oferty, przeprowadzamy rozmowy kwalifikacyjne i wyłaniamy kilku najlepszych dla Klienta kandydatów;

 


prowadzimy proces rekrutacji od samego początku aż do końca - włączając w to również okresowe sprawdzanie postępów nowozatrudnionej osoby;

 


opracowujemy dokładne raporty z przebiegu rekrutacji. Zawierają one m. in. wyniki przeprowadzonych testów rekrutacyjnych, cyfrowe zdjęcia kandydatów, itp.;

 


dokonujemy sprawdzenia referencji wybranych osób;

 


udzielamy gwarancji na wyselekcjonowanych ostatecznie kandydatów;

 


przygotowujemy i przeprowadzamy sesje oceny kompetencji zawodowych pracowników - m.in. według metody Assessment Center. Na tej podstawie określamy obszary kompetencji zawodowych, które wymagają dalszego rozwoju;

 


przygotowujemy i wdrażamy systemy okresowych ocen pracowników w kontekście stawianych przed nimi zadań i celów rozwojowych. Wykorzystywane są w tym celu m. in. instrukcje oraz arkusze ocen;

 

określamy potrzeby szkoleniowe przyszłych pracowników oraz dobieramy na tej podstawie odpowiednie programy szkoleń, m. in. w oparciu o wywiady na różnych poziomach organizacji;

 

rekrutację i selekcję prowadzą osoby z minimum dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym zdobytym głównie w branży FMCG.


 
Copyright 2001-2014 rz-consulting.pl